Các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

13:16 - Thứ Tư, 15/09/2021 Lượt xem: 1894 In bài viết

ĐBP - Ngày 15/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc khối nội chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã báo cáo khái quát tình hình, kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ Đại hội XII và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan nội chính đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tăng cường đoàn kết, phối hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc; giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các cơ quan nội chính đã tập trung phổ biến, quán triệt và khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đại diện các cơ quan nội chính đã trình bày chương trình hành động, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính nhiệm kỳ khóa XIII.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát toàn diện, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ này. Để thực hiện hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị: Các cơ quan nội chính cần nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, dự báo đúng tình hình, tham mưu đúng cho Đảng và Nhà nước các chủ trương, giải pháp kịp thời, các chương trình hành động cụ thể, chặt chẽ, bài bản, khoa học để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong lĩnh vực nội chính. Tăng cường quốc phòng an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, hòa bình hữu nghị để phát triển đất nước; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp, hợp đồng tác chiến giữa các cơ quan nội chính và giữa cơ quan nội chính với các cấp, các ngành bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, đạt hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, luật pháp và tổ chức thi hành đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Các cơ quan nội chính phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm và hiệu quả hoạt động; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, kết hợp phòng ngừa và xử lý kịp thời, nghiêm minh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bất kể đó là ai. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác