Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai Chỉ thị 05 ở Đảng bộ huyện Điện Biên

Xây nền tảng từ Chỉ thị 03

15:06 - Thứ Sáu, 02/12/2016 Lượt xem: 3469 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 03, những năm qua, việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong các chi, đảng bộ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Điện Biên. Từ đó, tạo cơ sở để Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP - AN), xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Những kết quả tích cực từ việc thực hiện Chỉ thị 03 là nền tảng để Đảng bộ huyện thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tiếp theo.

 
Những năm qua, Đảng bộ huyện Điện Biên đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 gắn với việc triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, huyện chú trọng vào việc giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát… Đã có 100% cấp ủy, tổ chức Đảng; 96% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 80% nhân dân các dân tộc trong huyện được quán triệt học tập Chỉ thị 03. Nhờ đó, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Đảng bộ huyện Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức, trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Điện Biên đã có sự chuyển biến rõ rệt. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Thanh Hưng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Đỗ Xuân Thọ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Điện Biên, cho biết: Thực hiện Chỉ thị, ý thức, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức lối sống, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến rõ rệt. Cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; không có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Đặc biệt, nhiều vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân đã được Huyện ủy tập trung chỉ đạo giải quyết, nhất là trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường; an ninh trật tự; buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy… Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiều cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị nội dung học tập, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo gương Bác; tích cực tự phê bình và phê bình với những biểu hiện tiêu cực, lắng nghe ý kiến nhân dân. Ngoài ra, việc học và làm theo Bác còn được gắn với các phong trào thi đua, chương trình xây dựng nông thôn mới… được các đơn vị và nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia thực hiện. Từ đó, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 đã góp phần giúp Đảng bộ huyện Điện Biên thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương. Kết quả đó là cơ sở, nền tảng vững chắc để Đảng bộ huyện triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ đó, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quá trình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Điện Biên còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo, học tập, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm… Do đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 sẽ giúp Đảng bộ huyện khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Chia sẻ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện, ông Đỗ Xuân Thọ cho biết: Ngay sau khi được tiếp thu Chỉ thị, Huyện ủy Điện Biên đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng thời cụ thể hóa kế hoạch học tập từ huyện đến từng chi bộ, cơ quan, đơn vị cơ sở. Đầu tháng 11, Huyện đã tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị cho hơn 300 cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành việc quán triệt, học tập Chỉ thị 05 với 100% tổ chức cơ sở Đảng, 98% cán bộ, đảng viên và trên 90% nhân dân được quán triệt, học tập Chỉ thị. Hiện, huyện Điện Biên đang tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, như: Qua các phương tiện thông tin đại chúng; đội ngũ báo cáo viên các cấp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, cổ động trực quan… Để tạo chuyển biển rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ huyện xác định nội dung đột phá để tập trung thực hiện. Trong đó, chú trọng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác… Ngoài ra, huyện tiếp tục chỉ đạo việc giảng dạy và học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên; giáo dục tư tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận