Ðiều chỉnh, bổ sung ngữ liệu sách Tiếng Việt lớp 1, bộ Cánh Diều

15:36 - Thứ Hai, 16/11/2020 Lượt xem: 4353 In bài viết

Liên quan việc Bộ Giáo dục và Ðào tạo yêu cầu nhà xuất bản và tác giả sách Tiếng Việt lớp 1, bộ Cánh Diều chỉnh sửa, hiệu đính nội dung chưa phù hợp, gửi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa để thẩm định, Nhà xuất bản Ðại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh vừa công bố tài liệu điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, bộ Cánh Diều để xin ý kiến giáo viên và xã hội.

Theo đó, tài liệu gồm hai phần: Phần 1 giới thiệu một số ngữ liệu để giáo viên có thể sử dụng thay thế các bài đọc chưa phù hợp; phần 2 hướng dẫn điều chỉnh một số từ ngữ trong bài. Tài liệu được đăng tải trên trang lưu trữ phiên bản điện tử các cuốn trong bộ Cánh Diều lớp 1.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác