Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

10:02 - Thứ Sáu, 21/04/2017 Lượt xem: 2790 In bài viết
 SỞ Y TẾ ĐIỆN BIÊN

TRUNG TÂM 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 20 tháng 4 năm 2017


PHIẾU ĐĂNG KÝ

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

                            Kính gửi: Báo Điện Biên Phủ

A. Thông tin chung:

            1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Điện Biên.

            - Địa chỉ: Tổ 28, P.Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

            - Điện thoại: 0230 3829006, Fax: 0230 3831128

            - Email: tinh kien­_skss@yahoo.com.vn

            2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:         Gói thầu in sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản         

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

            4. Giá gói thầu: 211.665.000 đồng (Hai trăm mười một triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

            B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

            - Tên bên mời thầu: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Điện Biên.

            - Tên gói thầu: : In sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

             - Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên năm 2017 của đơn vị.

            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

            - Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 03 tháng 5 năm 2017 (trong giờ hành chính)

            - Địa chỉ phát hành: Phòng Kế hoạch- tài chính Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Điện Biên; tổ 28, P.Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Điện thoại: 0230 3829006, Fax: 0230 3831128; Email: tinh kien­_skss@yahoo.com.vn

            Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 8 giờ 00, ngày 03 tháng 5 năm 2017 tại phòng Kế hoạch- Tài chính - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Điện Biên; tổ dân phố 28, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Tỉnh

(Đã ký) 
 
Bình luận
Back To Top