Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hộ kinh doanh nộp thuế khoán cần biết

08:52 - Thứ Tư, 08/01/2020 Lượt xem: 10309 In bài viết

ĐBP - Theo quy định của pháp luật hiện hành, hộ kinh doanh (HKD) cá thể phải nộp 3 loại thuế chính sau: Thuế môn bài nộp theo mức thu nhập tháng; Thuế thu nhập cá nhân và Thuế giá trị gia tăng nộp căn cứ vào doanh thu hàng năm. Ngoài các loại thuế nêu trên còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên,… nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này. Về thủ tục khai và nộp thuế đối với HKD nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2020 được quy định như sau.

1. Lệ phí môn bài

Hộ kinh doanh áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NÐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

- Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được miễn lệ phí môn bài bao gồm: HKD có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; HKD không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.

- Mức thu đối với HKD thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài như sau:

+ HKD có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

+ HKD có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

+ HKD có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

- HKD nộp thuế theo phương pháp khoán không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan Thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2019 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2020 cho từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm 2020 thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của hộ có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn.

- HKD có hoạt động hoặc mới ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2020 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu mới ra kinh doanh trong thời gian của 06 tháng cuối năm 2020 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

- HKD nộp thuế theo phương pháp khoán nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/01/2020. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/01/2020. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm thì nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

2. Khai thuế khoán

- HKD khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2019 đến ngày 5/12/2019, cụ thể:

+ Ðối với HKD không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan Thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

+ Ðối với HKD có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan Thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

+ Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề cấp 4 tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QÐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ðối với hộ khoán sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2020 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

3. Nộp Hồ sơ khai thuế

- HKD nộp tờ khai thuế ổn định đầu năm (mẫu 01a/CNKD, 01b/CNKD, 01/CNKD) đến tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2019.

(Còn nữa)

(TTHT)
Bình luận