Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên tăng cường quản lý nợ thuế

09:02 - Thứ Tư, 14/04/2021 Lượt xem: 1068 In bài viết

ĐBP - Năm 2021, Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên được giao thu 95 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí. Từ đầu năm đến nay, ngoài việc thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nợ thuế năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức như tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng, thậm chí phải tạm ngừng kinh doanh, dẫn đến doanh thu giảm sút; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu việc làm... Với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý nợ, thu hồi nợ đọng. Theo đó, Chi cục giao chỉ tiêu thu nợ và chỉ đạo đội kiểm tra thuế, bộ phận quản lý nợ triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ. Tham mưu cho Ban chỉ đạo thu nộp ngân sách Nhà nước huyện tăng cường các giải pháp chỉ đạo thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước. Phân loại nợ thuế theo đúng hướng dẫn quy trình quản lý nợ thuế. Ðồng thời, nắm chính xác số người nợ thuế, số thuế nợ đọng cũng như nguyên nhân nợ thuế để áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ. Cùng với đó, Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; điện tử hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ từ khâu ban hành thông báo nợ và quyết định cưỡng chế nợ, phân công, phân loại nợ đầy đủ, chính xác để tăng cường hiệu quả việc quản lý nợ thuế.

Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế, trong quý I/2021, Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên đã ban hành 55 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản. Qua đó thu hồi nợ thuế 3,8 tỷ đồng (trong đó thu nợ thuế đến 31/12/2020 chuyển sang là 1,2 tỷ đồng; thu nợ thuế phát sinh đến quý 1/2021 là 2,6 tỷ đồng). Triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước, Chi cục đã chỉ đạo bộ phận quản lý nợ rà soát các doanh nghiệp đủ điều kiện được khoanh nợ và xóa tiền chậm nộp. Kết quả tổng số người nộp thuế đã được xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2020 là 21 người nộp thuế, với tổng số tiền thuế khoanh nợ là gần 3 tỷ đồng, tiền chậm nộp được xử lý là 2 tỷ 60 triệu đồng. Tổng số tiền nợ thuế Chi cục quản lý tính đến hết quý I/2021 là 8,5 tỷ đồng, giảm 50% sau khi khoanh nợ so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó nợ khó thu là 840 triệu đồng, nợ không tính tiền chậm nộp là 2 tỷ 79 triệu đồng.

Ðể thực hiện hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế, thời gian tới Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên tiếp tục tăng cường áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ như: Xây dựng kế hoạch thu nợ phù hợp với thực tế, thực hiện linh hoạt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; tham mưu kịp thời cho UBND huyện và Cục Thuế tỉnh để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thu ngân sách năm 2021; thực hiện đúng, đủ các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; xử phạt nghiêm những vi phạm về thủ tục hành chính thuế, nợ thuế. Phấn đấu thu đạt 100% số nợ đến 31/12/2021, không để nợ thuế quá 10% so với tổng thu ngân sách năm 2021.

Thu Phương
Bình luận

Tin khác