Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019 (Tiếp theo kỳ trước)

09:51 - Thứ Tư, 23/01/2019 Lượt xem: 4795 In bài viết

3. Nộp hồ sơ khai thuế

- HKD nộp tờ khai thuế ổn định đầu năm (mẫu 01a/CNKD, 01b/CNKD, 01/CNKD) đến tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2018.

- HKD mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp tờ khai thuế (mẫu 01/CNKD) phát sinh trong năm đến đội thuế liên xã phường chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh.

- HKD sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp báo cáo sử dụng hóa đơn (mẫu 01/BC-SDHÐ-CNKD) theo quý đến bộ phận “Một cửa” của chi cục Thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

- HKD sử dụng hóa đơn lẻ của cơ quan thuế nộp tờ khai thuế (mẫu 01/CNKD) phát sinh cùng với hồ sơ đề nghị mua hóa đơn lẻ theo đúng quy định.

4. Hướng dẫn nộp thuế khoán

- HKD nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế (theo nội dung 4. nơi nộp thuế được ghi tại Thông báo). Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến HKD chậm nhất là ngày 20/1/2019, hoặc ngày 20 hàng tháng đối với HKD mới ra kinh doanh trong năm.

- Sau khi nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, HKD được nhận chứng từ nộp thuế là giấy nộp tiền có xác nhận của ngân hàng thương mại/kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định HKD đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp HKD nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì HKD sẽ nhận được biên lai nộp tiền có xác nhận của tổ chức ủy nhiệm thu.

5. Công khai thông tin HKD nộp thuế khoán

- Cơ quan thuế công khai thông tin HKD nộp thuế khoán lần 1 từ ngày 20/12/2018; công khai thông tin lần 2 từ ngày 20/1/2019. Thông tin công khai gồm: Danh sách cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; danh sách cá nhân thuộc diện phải nộp thuế; danh sách cá nhân sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế. Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (bản công khai 200 HKD).

- Ðịa điểm và hình thức công khai thông tin

+ Dán niêm yết tài liệu công khai tại bộ phận “Một cửa” của chi cục thuế; UBND quận, huyện, thị xã; tại địa điểm thích hợp của UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở đội thuế; ban quản lý chợ, trung tâm thương mại.

+ Gửi tài liệu công khai đến HÐND và MTTQ quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

+ Gửi trực tiếp đến HKD bao gồm: Thông báo thuế phải nộp kèm theo bảng công khai thông tin của các HKD trên cùng địa bàn (tối đa 200 HKD).

+ Ðăng công khai thông tin HKD theo từng địa bàn trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế.

TTHT (còn nữa)
Bình luận