Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020

Thứ Sáu, 16/04/2021 09:02

Ngày 13/4/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 1558/QÐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020.

Văn bản mới

Nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ động phòng, chống thiên tai

Thứ Hai, 12/04/2021 09:24

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 553/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”. Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2025, nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan tới các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

Xây dựng công an xã, thị trấn chính quy có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

Thứ Hai, 05/04/2021 09:12

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2021/NÐ-CP quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

3 trường hợp sử dụng đất QPAN không cần nộp tiền sử dụng đất

Thứ Sáu, 02/04/2021 09:26

Chính phủ ban hành Nghị định 26/2021/NÐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 về chính sách tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh (QPAN) kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp

Thứ Sáu, 02/04/2021 09:23

Ngày 16/3/2021, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHÐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Thêm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 1/7/2021

Thứ Hai, 29/03/2021 09:19

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 20/2021/NÐ-CP ngày 15/3 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt Nam

Thứ Sáu, 26/03/2021 08:45

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ðề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 386/QÐ-TTg.

Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 3

Thứ Hai, 22/03/2021 09:09

1. Rút ngắn thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Luật Công chứng, ban hành ngày 3/2/2021.

Nghị định mới về chính sách với đối tượng bảo trợ xã hội

Thứ Sáu, 19/03/2021 08:54

Ngày 15/3, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2021/NÐ-CP về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /